prepare("SELECT `title`,`header`,`left`,`right`,`testimonials`,`certificering`,`gesprek`,`maatschappelijk`,`sidebar`,`content` FROM contentNEW WHERE `id`=? AND `subid`=? AND `itemID`=?"); if (!$stmt->bind_param("sss",$page,$subpage,$itemID)) echo "Binding parameters failed: (".$stmt->errno.") ".$stmt->error; if (!$stmt->execute()) echo "Execute failed:(".$stmt->errno.") ".$result->error; if (!$stmt->bind_result($content['title'],$content['header'],$content['left'],$content['right'],$content['testimonials'],$content['certificering'],$content['gesprek'],$content['maatschappelijk'],$content['sidebar'],$content['content'])) echo "Execute failed:(".$stmt->errno.") ".$stmt->error; if (!$stmt->fetch()) { header("HTTP/1.0 404 Not Found"); $content['title']='404 Not Found'; $content['content']='

404 - De pagina kan niet worden gevonden

De door u opgevraagde pagina bestaat niet (meer). Onze excuses voor het ongemak.

'; $content['left']=true; $content['right']=false; $show404=true; } // if $stmt->close(); } // if if ($content['content']=='aanbod') { if (end($var)=='historie') { $showHistorie=true; $content['title']='Verkocht - '.$content['title']; } else if (isset($var[4])) { if ($page=='huurwoningen') { $database='woningen'; $subTitle="Woning"; } else if ($page=='koopwoningen') { $database='woningen'; $subTitle="Woning"; } else if ($page=='bedrijfs-onroerend-goed') { $database='bog'; $subTitle="Bedrijfs onroerend goed"; } // else if $tempID=$var[4]; $result=$dbLink->query("SELECT * FROM `".$database."` WHERE id='".$tempID."' LIMIT 0,1"); if ($aanbod=$result->fetch_assoc()) { if ($aanbod['import'] != 'oud') { $showItem=$tempID; $content["left"]=$content["right"]=false; $adres=$aanbod['straat']; if (!empty($aanbod['huisnummer'])) $adres.=' '.$aanbod['huisnummer']; if (!empty($aanbod['toevoeging'])) $adres.=$aanbod['toevoeging']; $temp=''; if ($aanbod['koopprijs'] && $aanbod['koopprijs']!='0') $temp='te koop'; if ($aanbod['huurprijs'] && $aanbod['huurprijs']!='0' && $temp!='') $temp.=' / '; if ($aanbod['huurprijs'] && $aanbod['huurprijs']!='0') $temp.='te huur'; $content['content']='aanbod'; $content['title']=$adres.' - '.$subTitle.' '.$temp.' in '.$aanbod['stad'].' - Brix Makelaars'; } // if } // if } // if if (!$showItem) { $temp=array_search('pagina', $var); if ($temp!==FALSE) { $content['title'].=' - Pagina '.$var[$temp+1]; } // if $sorteer=array( 'datum' => 'datum', 'datum-inv' => 'datum oplopend', 'adres' => 'adres', 'adres-inv' => 'adres aflopend', 'prijs' => 'prijs', 'prijs-inv' => 'prijs aflopend' ); $temp=array_search('order', $var); if ($temp!==FALSE) { $content['title'].=' - Gesorteerd op '.$sorteer[$var[$temp+1]]; } // if } // if } // if ?> <?echo $content['title']?>
id="content"> id="contentC"> '.$content['content'].'query("SELECT * FROM `contentNEW` WHERE `id`='diensten' AND `subid`!='-' AND `itemID`='-'"); while ($dienst=$result->fetch_assoc()) { $dienstenContent[$dienst['subid']]=$dienst; } // while foreach ($menu['diensten'] AS $dienstID => $dienstTitle) { if (isset($dienstenContent[$dienstID])) { ?>


lees verder query("SELECT * FROM `testimonials` ORDER BY `datum` DESC"); while ($testimonial=$result->fetch_assoc()) { ?>

Beoordeling door


al onze diensten
terug naar overzicht
    query("SELECT * FROM `contentNEW` WHERE `id`='over-ons' AND `subid`!='-' AND `itemID`='-' ORDER BY `volgorde` ASC"); while ($personeel=$result->fetch_assoc()) { ?>
  • <?echo $personeel['header']?>


al ons personeel

Contactformulier