Disclaimer Brix Makelaars

De op deze website getoonde informatie is door Brix Makelaars met zorg samengesteld. Voor de volledigheid en juistheid hiervan kan echter niet worden ingestaan.

De door Brix Makelaars op haar website getoonde informatie is geheel vrijblijvend en aan de op of via deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Brix Makelaars verstrekt op deze website alleen informatie over producten en diensten die door Brix Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Brix Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website getoonde informatie en tarieven.

Alhoewel Brix Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Brix Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Brix Makelaars worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Alhoewel Brix Makelaars zeer selectief is met de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij nooit instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Brix Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.